Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. TARAFLAR

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ("Sözleşme"); sistemi kullanarak rezervasyon yapan, tüm kişisel bilgilerini girmek ve onaylamak suretiyle aşağıdaki şartları  kabul eden müşteri / kullanıcı ile (bundan böyle müşteri olarak anılacaktır) merkezi Rüstempaşa Mah. Mimar Sinan Cad. NO: 1 Sapanca/ Sakarya adresinde bulunan YB Baytur Taşımacılık İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi ("Satıcı", “Sapancada Konakla”) arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik ortamda kurulmuştur.

 

2. KONU

İşbu sözleşme Müşterinin otel vasıtası ile aşağıda açıklanan koşullar çerçevesinde ürün / hizmet alımı çerçevesindeki rezervasyonunu içerir. Sözleşme bedelinde fiyat artışı olması halinde, ilave olarak aradaki fark tüketiciden talep edilmeyeceği gibi, tesis tarafından aksiyon olarak adlandırılan indirimlerin de tüketiciye iadesi söz konusu değildir. 

3. SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME

3.1 Sözleşme bedeline KDV dahildir.

3.2 Sözleşme bedeline, rezervasyonda belirtilen tüm hizmetler dahildir. Belirtilmemiş hizmetler ve otelde alınacak ekstra ürün ve hizmetler ayrı ücrete tabidir. Bu ekstralar otel çıkısında ödenir.

3.3 Yurt dışından sapancadakonakla.com.tr aracılığı ile rezervasyon yapan müşteriler rezervasyonlarını döviz bazında öderler. Faturaları, konaklama gerçekleştikten sonra TCM bankası döviz alış kurundan TL karşılığı olarak tanzim olur.

 

4. SATICI BİLGİLERİ

Unvanı: YB Baytur Taşımacılık İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Adresi: Rüstempaşa Mah. Mimar Sinan Cad. NO: 1 Sapanca/ Sakarya

Telefon Numarası: 0264 582 58 54

E-posta: [email protected]

Mensubu Olduğu Meslek Odası: Sakarya Ticaret Odası

 

 

5. UYGULAMA

5.1. Otel yöneticisinden yazılı izin alınmadıkça yanıcı, veya patlayıcı vasıfları olan veya çevresine rahatsızlık veren eşyalar ile kesici, delici ve ateşli silahların tesislere sokulması yasaktır.

5.2. Otele giriş ve çıkış saatlerini de içeren kural ve bilgilendirmeler web sitesinin oda detay sayfalarında yayınlanmıştır.

5 3. Müşteri konaklama sırasında otelde bulunan demirbaşlara veya ortak alanlardaki demirbaşlara verdiği zararlardan ve dolayısıyla zararların giderilmesinden sorumlu olduğu peşinen kabul etmiştir.

 

6. SÜRE VE FESİH

6.1. Müşteri rezervasyon yaptığı tarihler arasında konaklama yapacaktır. Müşteri konaklama süresini uzatmak isterse, çıkış tarihinden en geç 1 gün önce talebini otele yapar. Otelin uygun odası mevcut ise, müşteri güncel fiyatlardan ödemesini yaptıktan sonra konaklama süresi uzatılır. Aksi takdirde müşteri, Otelden rezervasyon yaptığı tarihin sonunda, sitesinin oda detay sayfalarında belirtilen saatte ayrılmak durumundadır.

6.2. Yazılı ve sözlü olarak yapılan rezervasyonlar müşteri tarafından YB Baytur Taşımacılık İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi e-mail adresi kullanılarak veya müşteri tarafından telefon yolu ile iptal edilebilir. İptal işleminde aşağıda belirtilmiş olan miktar ve kurallarda kesinti yapılacaktır.

İptal işlemi sadece müşteriye sistem tarafından daha önce rezervasyon aşamasında verilen özel bir rezervasyon numarası ve şahsi bilgilerin doğru girilmesi ile gerçekleştirilebilir.

İptal Periyotları ve Kesinti Miktarları (Tesis tarafından aksi belirtilmedikçe):

Rezervasyon için gönderilen ön ödemenin iadesi yoktur,

Rezervasyon ve kaparo olarak kiralama bedelinin %50’si alınması gereken kiralamalarda ödemenin tamamı yapıldıysa, kiralama bedelinin %50’si oranında ön ödeme ve kaparo kesintisi olarak yapılacak; kalan %50 oranı ise müşterinin hesabına iade edilecektir. Gönderim masrafları da bu paranın içerisinden kesilecektir.

Rezervasyon ve kaparo olarak kiralama bedelinin %100’ü alınması gereken kiralamalarda rezervasyon iptal edilse dahi ücret iadesi olmayacak ve %100’lük bir kesinti uygulanır.

Müşteri minimum 10 gün öncesinden rezervasyon sağladığı tesiste ileri bir tarihe erteleme yapabillir.

6.3. YB Baytur Taşımacılık İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi ve otel’in gerekli gördüğü durumlarda müşteriye de bildirmek kaydıyla ilan ettiği veya kayıt aldığı otel rezervasyonunu başlangıç tarihinden 10 gün öncesine kadar kısmen veya tamamen değiştirebilir veya iptal edebilir. Müşteri bu değişiklik ve iptali kabul etmediği takdirde rezervasyonunun iptal edilip ödediği ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir. Bu durumda müşterinin tazminat hakkı doğmaz.

6.4. Müşteri, rezervasyonunu kendisinin veya 1.derecede akrabalarının konaklamaya engel rahatsızlıklarını ve ölümlerini tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi bir rapor ile belgelemeleri halleri dışında kalan bir sebep ile iptal talep etmesi halinde yukarıda belirtilmiş olan kesintileri kabul eder.

7 MÜCBİR SEBEPLER

İşbu sözleşmede belirtilen Otel rezervasyonu tarihleri arasında, başlangıcında veya öncesinde meydana gelebilecek doğa afetler, toplumsal olaylar, uluslararası ilişkiler, teknik arızalar, grev ve protesto gibi sebeplerle otel hizmetinin eksik olması veya hizmet verememesi durumlarından tesis sorumlu tutulamaz.

8.  DİĞER HÜKÜMLER

8.1 İşbu sözleşme, münhasıran otel rezervasyonuna ilişkin olup tesis müşterinin kesin rezervasyon talebini alarak bu sözleşmeyi imzasını müteakip, bünyesi nezdinde müşterinin kesin rezervasyonunu gerçekleştirerek rezervasyon teyidini vermekle, sözleşme mükellefiyetini yerine getirmiş olur. Tesis ile ilgili herhangi bir problemin mevcudiyetinde, müşteri, konaklamada doğacak değişiklikleri veya eksiklikleri hususunda, yalnızca konaklama tesisi işletmecisine müracaat edeceğini, kabul ve taahhüt eder.

8.2 Müşteri konaklama esnasında herhangi bir durumdan dolayı şikayetçi olması halinde, hizmeti kısmen veya sonuna kadar kullanması durumunda, herhangi bir tazminat veya bedel iadesi talep etmemeyi kabul eder.

8.3 Müşteri otel hakkında her türlü bilgiyi internet sitesinden (sapancadakonakla.com.tr ) ve telefonla aldıktan sonra bu sözleşmeyi okuyarak imzaladığını kabul eder.

8.4 Müşteri bu otel rezervasyonu sözleşmesini, her hangi bir sebepten dolayı imzalayamamış olsa dahi bu sözleşme şartlarını, internet sitesi, ilanlar, veya belirttiği mail adresine yollanan e-posta ile öğrenmiş olup, sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayılır.

8.5 Tesise girişte kimlik ve yaş kontrolü yapılmaktadır. Yanlış veya eksik beyan halindeki bildirimlerden dolayı arada fark doğar ise otele giriş anında otel tarafından tahsil edilir. ( 6 yaşını doldurmuş tüm misafirler yetişkin olarak kabul edilir ) .

8.6 Otel müşterinin kendisine verdiği mail adresine, posta adresine ve cep telefonlarına kampanyaları ve bildirimleri gönderebilir. Bu sözleşmedeki imza ile pansiyon müşteriden gönderim iznini almış olmaktadır.

 

9. DELİL ANLAŞMASI İLE YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME

Sözleşme'den ve/veya hizmetin ifasından kaynaklanabilecek her türlü uyuşmazlığın

çözümünde Satıcı kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) delil

oluşturabilecektir. Taraflar, Sözleşme'nin uygulanmasından ve yorumundan doğan ihtilaflarda

mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal sınırlar dahilinde Alıcı ve Satıcı’nın ikametgâhının

bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetlerini, aşan bedellerin uyuşmazlık konusu olduğu

durumlarda ise Alıcı ve Satıcı’nın ikametgah yerlerindeki tüketici mahkemelerinin yetkili

olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

 

10. YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme, öncesinde Ön Bilgilendirme Formu ile bilgilendirilen Alıcı tarafından her bir

hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle,

onaylandığı an itibariyle yürürlüğe girmektedir.

Soru ve önerileriniz için +90 533 958 10 54 numaralı telefondan yahut [email protected]  eposta adresinden bizlerle irtibat kurabilirsiniz.